Zapraszamy do zapoznania się z regulamin projektu oraz dokumentami niezbędnymi w procesie rekrutacji do projektu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązujący od dnia 01.03.2022 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązujący od dnia 01.02.2022 

 

Wniosek o zorganizowanie stażu

Umowa na staż 

Załącznik 1 program stażu

Załącznik 2 dziennik stażu

Załącznik 3 lista obecności

Załącznik 4 zaświadczenie o odbytym stażu

Załącznik 5 oświadczenie stażysty zgłoszenie do ZUS

Załącznik 6 RODO

Załącznik 7 wniosek o rozliczenie kosztów organizacji stażu

Załącznik 8 oświadczenie opiekuna

Załącznik 9 oświadczenie coivid-19 dla uczestnika

Załącznik 10 oświadczenie covid-19 dla pracodawcy

Załącznik 11 sprawozdanie po zakończonym stażu - wzór

Załącznik 12 opinia po zakończonym stażu

 

Dokumenty dla uczestnika:

1 ankieta potrzeb

2 deklaracja uczestnictwa w projekcie

3 formularz potrzeb

4 formularz potrzeb osoby z niepełnosprawnością

5 formularz rekrutacyjny

6 RODO

7 umowa o udział

8 oświadczenie emeryta

9 oświadczenie o niepowielaniu wsparcia

10 oświadczenie wskaźnik społeczny

11 oświadczenie, że nic się nie zmieniło od 1-szej formy wsparcia do stażu

12 oświadczenie, że nic się nie zmieniło od rekrutacji do 1-szej formy wsparcia

13 oświadczenie uczestnika  - informowanie

14 oświadczenie zgodne z art.1 o zatrudnieniu socjalnym

15 oświadczenie zgodne z art.7 o pomocy społecznej

16 oświadczenie zgodne z art.37 o pieczy zastępczej

17 zgoda na przetwarzanie danych

7.1 program aktywnej integracji