20.01.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.1.1/MPCD/NPIP

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych dla 26 Kandydatów/Kandydatek na Uczestników/Uczestniczki projektu „Mam potencjał, chcę działać”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89108

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89108?sekcja=oferty

 

20.01.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.1.1/MPCD/NPIP

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 7 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Mam potencjał, chcę działać”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89113

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89113?sekcja=oferty

 

02.02.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR  1/RPO/9.1.1/MPCD

Przedmiotem zaproszenia jest usługa dotycząca ozonowania pomieszczeń przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych kandydatów,-tek oraz planowanym wsparciem społeczno-zawodowym indywidualnym i grupowym dla uczestników,-czek projektu „Mam potencjał, chcę działać” w nieruchomości zlokalizowanej w Wałbrzychu.

POBIERZ

 

07.06.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.1.1/MPCD/NPIP

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 7 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Mam potencjał, chcę działać”
 
Ogłoszenie anulowane:
 
 
13.06.2022r. 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/9.1.1/MPCD/NPIP
Przedmiotem zapytania jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 3 Uczestników/Uczestniczek  projektu „Mam potencjał, chcę działać”
 
 
Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:
 
 
 
10.08.2022r. 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/9.1.1/MPCD/NPIP
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 3 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Mam potencjał, chcę działać”
 
 
Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:
 
 
 
07.12.2022r. 
 
Zapytanie ofertowe 6/RPO/9.1.1/MPCD/NPIP
 
Przedmiotem zapytania jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek  projektu
 
 
 Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:
 
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138150?sekcja=oferty
 
 
13.03.2023r. 
 
Zapytanie ofertowe nr 7 NPIP "Mam potencjał, chcę działać"

Przedmiotem zapytania jest wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek  projektu

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150086

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150086?sekcja=oferty