Poniżej znajdą Państwo informacje o aktualnych działaniach i projektach.

 

Projekt „Wygrana na starcie”

Tytuł projektu: Wygrana na starcie"

Realizator projektu: NON PROFIT INKUBATOR POMYSŁÓW SP. Z O.O. w Wałbrzychu

Działanie 9.1  – Aktywna integracja  realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu: 2061351,14  zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokość zł

Zasięg terytorialny: na terenie powiatów Wałbrzycha, wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego, 

Okres realizacji: 01.07.2019 roku – 30.06.2021 rok

Celem głównym projekty jest zapewnienie 35 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym  z terenu powiatów wałbrzyskiego, m. Wałbrzycha, świdnickiego, zindywidualizowanego wsparcia zawodowego mającego na celu w odniesieniu do osób pozostających bez zatrudniania zapewnienie Im możliwości powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem dostępnych w ramach projektu form wsparcia, jak i poprawy sytuacji na rynku pracy osób pracujących z wykorzystaniem dostępnych w projekcie form wsparcia w tym zakresie.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów w którym Liderem jest przedsiębiorstwo społeczne Inkubator Pomysłów spółka non profit a Partnerem stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu.

Biuro projektu znajduje się w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 748480100 w Sudeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz w Dolnośląskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej.


Więcej >>>>

 

Projekt „Szansa na horyzoncie!”

Tytuł projektu: Szansa na horyzoncie!"

Realizator projektu: NON PROFIT INKUBATOR POMYSŁÓW SP. Z O.O. w Wałbrzychu

Działanie 9.1  – Aktywna integracja  realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu: 2061351,13 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 1958002,14zł

Zasięg terytorialny: na terenie powiatów : dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego

Okres realizacji: 01.07.2019 roku – 30.06.2021 rok

Celem głównym projekty jest zapewnienie 35 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym  z terenu powiatów : dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego , zindywidualizowanego wsparcia  społeczno-zawodowego mającego na celu w odniesieniu do osób pozostających bez zatrudniania zapewnienie Im możliwości powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem dostępnych w ramach projektu form wsparcia, jak i poprawy sytuacji na rynku pracy osób pracujących z wykorzystaniem dostępnych w projekcie form wsparcia w tym zakresie

Projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów w którym Liderem jest przedsiębiorstwo społeczne NON PROFIT INKUBATOR POMYSŁÓW SP. Z O.O. a Partnerem stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu 

Biuro projektu znajduje się w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 748480100 w Sudeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz w Dolnośląskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej


Więcej>>>