31.07.2021

Harmonogram  wsparcia na miesiąc sierpień 2021 roku. POBIERZ

30.06.2021

Harmonogram  wsparcia na miesiąc lipiec 2021 roku. POBIERZ

24.06.2021

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc czerwiec 2021 roku. POBIERZ

22.06.2021

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc czerwiec 2021 roku. POBIERZ

04.06.2021

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc czerwiec 2021 roku. POBIERZ

31.05.2021

Harmonogram  wsparcia na miesiąc czerwiec 2021 roku. POBIERZ

30.04.2021

Harmonogram  wsparcia na miesiąc maj 2021 roku. POBIERZ

31.03.2021

Harmonogram  wsparcia na miesiąc kwiecień 2021 roku. POBIERZ

25.03.2021

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc marzec 2021 roku. POBIERZ

16.03.2021

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc marzec 2021 roku. POBIERZ

09.03.2021

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc marzec 2021 roku. POBIERZ

01.03.2021

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc marzec 2021 roku. POBIERZ

28.02.2021

Harmonogram  wsparcia na miesiąc marzec 2021 roku. POBIERZ

23.02.2021

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc luty 2021 roku. POBIERZ

08.02.2021

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc luty 2021 roku. POBIERZ

31.01.2021

Harmonogram  wsparcia na miesiąc luty 2021 roku. POBIERZ

30.12.2020

Harmonogram  wsparcia na miesiąc styczeń 2021 roku. POBIERZ

23.12.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc grudzień 2020 roku. POBIERZ

14.12.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc grudzień 2020 roku. POBIERZ

09.12.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc grudzień 2020 roku. POBIERZ

30.11.2020

Harmonogram  wsparcia na miesiąc grudzień 2020 roku. POBIERZ

23.11.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc listopad 2020 roku. POBIERZ

30.10.2020

Harmonogram  wsparcia na miesiąc listopad 2020 roku. POBIERZ

19.10.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc październik 2020 roku. POBIERZ

12.10.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc październik 2020 roku. POBIERZ

30.09.2020

Harmonogram  wsparcia na miesiąc październik 2020 roku. POBIERZ

14.09.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc wrzesień 2020 roku. POBIERZ

31.08.2020

Harmonogram  wsparcia na miesiąc wrzesień 2020 roku. POBIERZ

25.08.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc sierpień 2020 roku.POBIERZ

20.08.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc sierpień 2020 roku.POBIERZ

19.08.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc sierpień 2020 roku.POBIERZ

13.08.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc sierpień 2020 roku.POBIERZ

31.07.2020

Harmonogram  wsparcia na miesiąc sierpień 2020 roku.POBIERZ

17.07.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc lipiec 2020 roku.POBIERZ

06.07.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc lipiec 2020 roku.POBIERZ

01.07.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc lipiec 2020 roku.POBIERZ

 

30.06.2020

Harmonogram  wsparcia na miesiąc lipiec 2020 roku.POBIERZ

24.06.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc czerwiec 2020 roku.POBIERZ

22.06.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc czerwiec 2020 roku.POBIERZ

22.06.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc czerwiec 2020 roku.POBIERZ

22.06.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc czerwiec 2020 roku.POBIERZ

22.06.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc czerwiec 2020 roku.POBIERZ

03.06.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc czerwiec 2020 roku.POBIERZ

31.05.2020

Harmonogram  wsparcia na miesiąc czerwiec 2020 roku.POBIERZ

 

20.05.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc maj 2020 roku.POBIERZ

18.05.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc maj 2020 roku.POBIERZ

10.05.2020

Aktualizacja harmonogramu  wsparcia na miesiąc maj 2020 roku.POBIERZ

07.05.2020

Harmonogram  wsparcia na miesiąc maj 2020 roku.POBIERZ

15.04.2020

Harmonogram  wsparcia na miesiąc kwiecień 2020 roku.POBIERZ

06.04.2020

Harmonogram  wsparcia na miesiąc kwiecień 2020 roku.POBIERZ

24.03.2020

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc marzec 2020 roku.POBIERZ

23.03.2020

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc marzec 2020 roku.POBIERZ

18.03.2020

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc marzec 2020 roku.POBIERZ

15.03.2020

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc marzec 2020 roku.POBIERZ

10.03.2020

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc marzec 2020 roku.POBIERZ

04.03.2020

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc marzec 2020 roku.POBIERZ

29.02.2020

Harmonogram  wsparcia na miesiąc marzec 2020 roku.POBIERZ

19.02.2020

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc luty 2020 roku.POBIERZ

14.02.2020

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc luty 2020 roku.POBIERZ

04.02.2020

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc luty 2020 roku.POBIERZ

31.01.2020

Harmonogramu wsparcia na miesiąc luty 2020 roku.POBIERZ

29.01.2020

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc styczeń 2020 roku.POBIERZ

24.01.2020

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc styczeń 2020 roku.POBIERZ

17.01.2020

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc styczeń 2020 roku.POBIERZ

15.01.2020

Harmonogram wsparcia na miesiąc styczeń 2020 roku.POBIERZ

 

16.12.2019

Niniejszym informujemy, iż zmianie ulega zapis paragrafu 5 punkt 13 oraz paragrafu 8 pkt 7 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie . Do obecnego brzmienia wymienionych punktów zostało dodane zdanie : 

"Powyższe nie dotyczy przypadku gdy pracownik miał z Pracodawcą stosunek pracy w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego".

Wyżej wymieniona zmiana regulaminu obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

8.12.2019

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc grudzień 2019 roku.POBIERZ

3.12.2019

Harmonogram wsparcia na miesiąc grudzień 2019 roku.POBIERZ

19.11.2019

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc listopad 2019 roku.POBIERZ

 

18.11.2019

Non Profit Inkubator Pomysłów spółka z o.o oraz Forum Aktywności Lokalnej  w Wałbrzychu informują, iż w dniu 14 grudnia 2019 roku ( sobota) biura projektów czynne będą od godziny 8.00-16.00. Jednocześnie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek/ Wigilia)  biura projektów  będą nieczynne.

 

07.11.2019

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc listopad 2019 roku.POBIERZ

 

31.10.2019

Harmonogram wsparcia na miesiąc październik 2019 roku.POBIERZ

24.10.2019

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc październik 2019 roku.POBIERZ

 

22.10.2019

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc październik 2019 roku.POBIERZ

 

18.10.2019

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc październik 2019 roku.POBIERZ

 

16.10.2019

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc październik 2019 roku.POBIERZ

 

16.10.2019

Uwaga Pracodawcy!!!

 Uprzejmie informujemy, iż wnioski o doposażenie nowego stanowiska pracy oraz subsydionowane zatrudnienie przyjmowane są w trybie ciągłym, od poniedziałku do piątku w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej ulica Ludowa 1 C w Wałbrzychu. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku chęci skorzystania ze wsparci w ramach projektu na utworzenie nowego stanowiska pracy, może być ono utworzone wyłącznie dla Uczestniczki lub Uczestnika projektu, który przeszedł pełną ścieżką wsparcia. Informujemy również, iż pomoc finansowa na utworzenie nowego stanowiska pracy w ramach projektu, może być udzielona wyłącznie tym Pracodawcom, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów wraz z załącznikami i nie są ( z powodu różnych przesłanek) wykluczeni z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach pomocy de mninimis.

08.10.2019

Zmiana warunków zabezpieczenia udzielanego w ramach projektu wsparcia.

W związku z ogłoszonym zwiększeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia, z dniem 08.10.2019 roku następują zmiany do regulaminu realizacji projektu, w zakresie kwot zarobków wymaganych od żyrantów, zabezpieczających realizację umów zawieranych z pracodawcami. Wymagany minimalny poziom zarobków jednego żyranta wzrasta z kwoty 3200 brutto do kwoty 3800 brutto.

Niniejszym informujemy, iż zmianie ulega zapis paragrafu 10 punkt 1 a i otrzymuje brzmienie:

  1. W celu zabezpieczenia realizacji umowy na organizację subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Pracodawca w dniu podpisania umowy lub w okresie nie dłuższym niż  15 dni roboczych  od jej podpisania, składa zabezpieczenie w jednej z dwóch form: a) Weksel in blanco z poręczeniem wekslowym: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, podpisany w obecności pracownika reprezentującego Realizatora projektu. Zwrot lub zniszczenie weksla nastąpi niezwłocznie po wywiązaniu się przez Pracodawcę ze wszystkich postanowień umowy, na wniosek Pracodawcy oraz 1 poręczyciel z wynagrodzeniem minimum 6.000 zł brutto lub 2 poręczycieli z wynagrodzeniem minimum po 3800 zł brutto wolne od zajęć komorniczych i zobowiązań kredytowych;

01.10.2019

Indywidualne spotkania informacyjno-konsultacyjne

Uprzejmie informujemy, iż uruchomiliśmy w ramach projektów doradztwo indywidualne dla osób bezrobotnych oraz pracodawców. Doradztwo wymaga indywidualnego umówienia się na konkretny, wskazany przez realizatora projektu termin. Osoby zainteresowane indywidualnym spotkaniem prosimy o umawianie się telefonicznie pod numerem telefonu 748480100. Informujemy, iż doradztwo prowadzone jest wyłącznie w godzinach od 9.00-14.00. Jednocześnie informujemy, iż kolejne spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach projektu zaplanowano w dniu 14.10.2019 o godzinie 10.00 w Wałbrzychu na ulicy Beethovena 10.

30.9.2019

Harmonogram wsparcia na miesiąc październik 2019 roku.POBIERZ

19.9.2019

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc wrzesień 2019 roku.POBIERZ

 

12.09.2019

Zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne do Wałbrzycha w dniu 14.10.2019 roku.

Nawet do 58 000 złotych na wsparcie dla tworzonego, nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach pozarządowych

Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu , Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku zapraszają przedsiębiorców oraz osoby bezrobotne na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości tworzenia nowych miejsc pracy w firmach i instytucjach przy wsparciu programów współfinansowanych z Unii Europejskiej. W ramach programów można uzyskać wsparcie w wysokości do 24 tysięcy złotych netto w połączeniu z refundacją części kosztów wynagrodzenia nowego pracownika przez okres od 6-ciu do 12-stu miesięcy w kwocie do 2900 złotych/miesięcznie. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 października 2019 roku w siedzibie fundacji Merkury w Wałbrzychu w ul. Beethovena 10 o godz. 10.00. Wsparcie  jest kierowane do osób  zamieszkujących zgodnie z KC teren powiatów Wałbrzyskiego miasta Wałbrzycha, świdnickiego,  dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego. Pierwszeństwo przyjęcia do projektu będą miały osoby zamieszkujące w Wałbrzychu, Świebodzicach, Ząbkowicach Śląskich, Bielawie, Kłodzku i Nowej Rudzie.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu: 748480100

 

12.09.2019

Zmiana warunków zabezpieczenia udzielanego w ramach projektu wsparcia.

W związku z ogłoszonym zwiększeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia, z dniem 12.09.2019 roku następują zmiany do regulaminu realizacji projektu, w zakresie kwot zarobków wymaganych od żyrantów, zabezpieczających realizację umów zawieranych z pracodawcami. Wymagany minimalny poziom zarobków jednego żyranta wzrasta z kwoty 2800 brutto do kwoty 3200 brutto.

Niniejszym informujemy, iż zmianie ulega zapis paragrafu 10 punkt 1 a i otrzymuje brzmienie:

  1. W celu zabezpieczenia realizacji umowy na organizację subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Pracodawca w dniu podpisania umowy lub w okresie nie dłuższym niż  15 dni roboczych  od jej podpisania, składa zabezpieczenie w jednej z dwóch form: a) Weksel in blanco z poręczeniem wekslowym: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, podpisany w obecności pracownika reprezentującego Realizatora projektu. Zwrot lub zniszczenie weksla nastąpi niezwłocznie po wywiązaniu się przez Pracodawcę ze wszystkich postanowień umowy, na wniosek Pracodawcy oraz 1 poręczyciel z wynagrodzeniem minimum 6.000 zł brutto lub 2 poręczycieli z wynagrodzeniem minimum po 3200 zł brutto;

 

9.9.2019

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc wrzesień 2019 roku.POBIERZ

3.9.2019

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc wrzesień 2019 roku.POBIERZ

30.8.2019

Harmonogram wsparcia na miesiąc wrzesień 2019 roku.POBIERZ

 

22.8.2019

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc sierpień 2019 roku.POBIERZ

19.8.2019

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na miesiąc sierpień 2019 roku.POBIERZ

09.8.2019

Harmonogram wsparcia na miesiąc sierpień 2019 roku.POBIERZ

 

19.7.2019

 

Najczęściej zadawane pytania

Informujemy, iż w sekcji Najczęściej zadawane pytania KLIKNIJ TUTAJ  zawarliśmy odpowiedzi na szereg pytań, niezbędnych do poprawnego zrozumienia zasad wsparcia udzielanego w projekcie oraz zasad uczestnictwa w projekcie. W miarę pojawiania się nowych pytań, odpowiedzi zamieszczane będą w sekcji Najczęściej zadawane pytania na bieżąco. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej

 

19.7.2019

Rusza rekrutacja Uczestników i Uczestniczek do projektu

Informujemy, iż z dniem 26.07.2019 roku rozpoczynamy rekrutację do projektu Uczestniczek i Uczestników. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji do projektu. Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie Partnera projektu- Forum Aktywności Lokalnej- ul. Ludowa 1 C w Wałbrzychu. II piętro pokój 219 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30. Niezbędne dokumenty do rekrutacji można pobrać tutaj

 

19.7.2019

Dokumenty rekrutacyjne są już dostępne

Informujemy, iż w zakładce regulaminy i wzory dokumentów zamieszczono wymagane wzory

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami TUTAJ