Zapytanie ofertowe nr 3/RPO/9.1.1/SZNH
17.07.2019

Zapraszamy do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Szansa na horyzoncie! RPDS.09.01.01-02-0046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku .

Szczegóły tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195483

 

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę.

Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195483

 

Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/9.1.1/SZNH
17.07.2019

Zapraszamy do złożenia oferty: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Szansa na horyzoncie! RPDS.09.01.01-02-0046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku . Celem konsultacji psychologicznych jest zidentyfikowanie indywidualnych problemów leżących u podłoża trudnej sytuacji uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktualizacja ścieżki reintegracji uczestników

Szczegóły tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195475

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę.

Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195475


Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/9.1.1/SZNH
17.07.2019

Zapraszamy do złożenia oferty :

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 35 Uczestników /Uczestniczek Projektu Szansa na horyzoncie! RPDS.09.01.01-02-0046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełno sprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego w okresie od 01.07.2019 do 30.06. 2021 roku Indywidualne poradnictwo prawne w formie konsultacji z Doradcą prawnym posłuży jako kluczowa pomoc w zakresie uregulowań prawnych i dostępnych możliwości wsparcia dotyczących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełno sprawnościami W wyniku prowadzonego doradztwa Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mają nabyć nabędą wiedzę i świadomość przysługujących im praw i możliwości oraz dostępu do specjalistów mogących im pomóc w problemach prawnych determinujących ich wykluczenie.

Szczegóły tutaj : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195439

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę.

Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195439