15.02.2022

Niniejszym informujemy ,że uległ zmianie regulamin projektu. Obecna wersja obowiązuje od 01.03.2022 roku.